Passa al contingut principal

Ciències socials: Tema 1. El relleu i els paisatges de la terra

NOTA: Podeu descarregar el dossier de treball fent clic aquí.

Comencem creant el nostre mapa turístic! On hem viatjat?: Map in seconds!

Continuem amb la identificació dels principals elements de localització geogràfica: punts cardinals, latitud, longitud i coordenades geogràfiques.

http://contenidos.educarex.es

 Analitzem també la distribució sobre el mapa dels continents i oceans.

http://3.bp.blogspot.com

Estudiem les unitats de relleu amb la següent fitxa de treball.

 • Plana: àrea amb un relleu relativament pla.
 • Altiplà: superfície relativament plana elevada sobre el terreny que l'envolta.
 • Vall: depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda, en general, per un corrent fluvial.
 • Muntanya: elevació natural, acusada i abrupta del terreny.
 • Ria: penetració del mar al curs d'un riu.
 • Istme: llengua de terra que uneix a través de la mar dues zones de terra més grans, com poden ser continents, una península amb un continent o dues parts d'una illa.
 • Golf: part de l'oceà o mar, de gran extensió, tancat per puntes o caps de terra.
 • Cap: massa de terra que es projecta cap a l'interior del mar.
 • Península: extensió de terra voltada d'aigua per tot arreu excepte per una part, que rep el nom d'istme.
 • Illa: territori terrestre envoltat d'aigua, sigui de mar, de riu o de llacs.
 • Arxipèlag: conjunt d'illes.
 • Plataforma continental: és la superfície terrestre coberta per mars relativament poc profunds i per golfs i badies, en contacte amb el continent.
 • Talús continental: gran esglaó que uneix la plataforma continental amb una plana abissal.
 • Plana abissal: zones del fons oceànic completament planes o amb un pendent molt suau.
 • Fossa marina: depressió submarina, llarga, estreta i molt profunda, limitada per marges abruptes.
 • Dorsal oceànica: grans serralades submergides que arriben a superar els 3.000 metres d'altitud.
Relleu món
Relleu Europa

Països Europa
Capitals Europa
Rius Europa

Relleu Catalunya

Rius Catalunya


Comarques Catalunya

Comunitats autònomes Espanya
Províncies d'Espanya
Relleu Espanya

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog2e.html

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Ciències socials: organització política de les societats

Comencem la unitat d'organització política de l'estat. Treballarem amb la següent presentació i amb la Unitat 1 del llibre de text. La data de la prova serà el divendres 29 de novembre.

A més, aprofitarem la celebració d'eleccions generals per analitzar el programa polític dels principals partits polítics amb representació al Congrès dels diputats. Farem servir la següent fitxa de treball i podeu cercar els elements de cada programa fent servir la següent aplicació.

Fases de treball:
Crear una còpia de la fitxa de treball i compartir-la amb la parella i el professor.Complimentar la fitxa buscant la informació corresponents a les pàgines web dels partits.Enviar un correu al professor donant per entregada l'activitat (data límit 24 de novembre).

Ciències socials: Cunit en xifres! Comença la fase d'investigació!

Un cop redactades les preguntes sobre la realitat cunitenca i realitzades i analitzades les enquestes, comença la segona fase del projecte, a partir de la qual investigarem sobre la demografia, economia i situació financera del municipi.
Cada parella i/o equip de treball tindrà assignats dos cartells (veure la següent graella). A partir d'aquí, haureu de crear un text d'aproximadament 150-175 paraules on es recullin les dades sol·licitades. L'avaluació dels textos es durà a terme amb aquesta rúbrica.

Els textos s'hauran de compartir en un drive amb el professor i seran entregats per a la seva correcció i validació el 14 de febrer.
Aquí teniu el model d'exposició. Aquí teniu l'enllaç a l'aplicació on treballarem els cartells: Canva.
Bona feina!